NOMENAT

Alfabehtaortnet
Alfabehtaortnet-materiála heive geavahuvvot 3. luohkás bajás. Materiála lea buorre doarjjan, go hárjehallá bidjat sániid alfabehtaortnegii. Materiálas leat mielde njálmmálaš bargobihtát.
Alfabehtaortnet

Nomenat ja kásusat
Digitála materiálaiguin sáhtát hárjehallat substantiivvaid sojahusa, oahpahallat dovdat kásusiid sihke guorahallat kásusiid geavahusa. Digitála materiála buktá ovdan substantiivvaid sojahusa erohusaid nuortasuopmaniid (omd. Kárášjohka, Ohcejohka ja Deatnu) ja oarjesuopmaniid (omd. Guovdageaidnu ja Heahttá) gaskkas. Materiálas leat mielde oahpahusoasit, sojahanminstarat, bargobihtát sihke digitála iskosat. Materiála heive vuolleskuvlla bajimuš luohkáid rájes gitta universitehta dássái.
I Bárrastávval substantiivvaid sojahus
I Bárrastávval substantiivvat: kásusiid dovdan ja geavahus
II Bárahisstávval substantiivvaid sojahus
II Bárahisstávval substantiivvat: kásusiid dovdan ja geavahus
III Geassásansubstantiivvaid sojahus
III Geassásansubstantiivvat: kásusiid dovdan ja geavahus

Bihttáspeallu nomeniin

Possessiiva sojahus

Substantiivvat
Substantiivvat-digigirjjážis oahpahuvvo nomeniid juohku ja sojahus. Oahpat maid sierranamaid ja goallossániid birra. Dán digigirjjážis lea juohke ášši birra vuos oahpahusoassi sojahusminstariiguin ja dasto bohtet bargobihtát. Oahpat dovdat sadjehámiid(=kásusiid) ja sojahit buotlágan substantiivvaid.
Substantiivvat-digigirjjáš heive vuolleskuvlla 5. luohkás bajás.

Substantiivvat

Adjektiivvat
Dán materiálas bohtet ovdan adjektiivvaid predikatiivahámit ja attribuhttahámit, veardidanhámit sihke advearbbaid rájkadeapme adjektiivvain
Bihttáspeallu adjektiivvain