KIELIOPPI

Aakkosjärjestys
Aakkosjärjestys-materiaali sopii käytettäväksi 3. luokasta alkaen. Se on hyvänä tukena opetuksessa, kun harjoitellaan aakkostamista. Materiaali sisältää suullisia tehtäviä.
Aakkosjärjestys

Sanaluokat
Sanaluokkien opiskelun lisäksi tutustut 24 pohjoiseen lintulajiin. Lintulajien nimitykset ovat myös norjaksi ja suomeksi. Materiaali sopii käytettäväksi 3. luokasta alkaen.
Sanaluokat

Verbien preesens ja imperfekti
Materiaalit sisältävät opetustauluja, esimerkkejä, harjoituksia ja kokeita. Sisällöt sopivat ensisijaisesti äidinkielisille oppilaille 3. luokasta alkaen, mutta ne sopivat myös vartttuneemmille saamea vieraana kielenä opiskeleville. Harjoituksissa käytetyt verbit on käännetty myös suomeksi ja norjaksi. Tehtävän lopuksi annetaan verbin koko taivutuskaava.

Paritavuiset verbit
Paritontavuiset verbit
Supistumavartaloiset verbit

Verbit 1
Verbit 1-materiaali sisältää verbien taivutusta ja käyttöä. Materiaalit sisältävät opetustauluja, esimerkkejä, harjoituksia ja kokeita. Materiaaleissa opitaan verbien taivutusta preesensissä, imperfektissä, perfektissä ja pluskvamperfektissä. Materiaalit sopivat 5. luokasta alkaen. Materiaalit sopivat myös opiskelussa pitemmälle edenneille.
Verbit 1

Oikeinkirjoitus 1
Näissä tehtävissä harjoitellaan seuraavia oikeinkirjoituksen kannalta tärkeitä kohtia:
- h-kirjaimen kirjoittaminen konsonantistossa
- kirjainten c, č, š, z ja ž kirjoittaminen
- vokaalien ja diftongien kirjoittaminen

Oikeinkirjoitus 1

Oikeinkirjoitus 2
Näissä tehtävissä kirjoitetaan puuttuva sana lauseeseen. Sanan kuulee myös lausuttuna. Tekstit käsittelevät lintuja.
Oikeinkirjoitus 2

Lauseoppi
Lauseopin materiaalit käsittelevät erilaisia lauseita ja lauseenjäsennystä. Samalla tutustut 60 pohjoiseen kasvilajiin. Kasvien nimitykset on käännetty suomeksi, norjaksi ja ruotsiksi.
Lauseoppi

Substantiivit

title=

Substantiivit-materiaali sisältää paritavuisten, paritontavuisten ja supistumavartaloisten nominien taivutuksen. Materiaalissa käsitellään myös erisnimiä ja yhdyssanoja. Esimerkkeinä käytetään substantiiveja. Materiaalit sisältävät opetustauluja, esimerkkejä, harjoituksia ja kokeita. Materiaalit sopivat 3. luokasta alkaen. Materiaalit sopivat myös opiskelussa pitemmälle edenneille.
Substantiivit

Substantiivit ja sijamuodot
Sähköisillä materiaaleilla voit harjoitella substantiivien taivutusta, oppia tunnistamaan sijamuotoja sekä opiskella, kuinka saamen sijamuotoja käytetään. Materiaalissa tuodaan esille substantiivien taivutuksen erot itä- ja länsimurteiden välillä. Materiaali sisältää opetustekstejä, taivutuskaavoja, tehtäviä sekä digitaalisia kokeita. Materiaalia voi käyttää alakoulun ylimmistä luokista alkaen riippuen oppilaan tasosta.
I Paritavuisten substantiivien taivutus
I Paritavuiset substantiivit: sijamuotojen tunnistus ja käyttö
II Paritontavuisten substantiivien taivutus
II Paritontavuiset substantiivit: sijamuotojen tunnistus ja käyttö
III Supistumavartaloisten substantiivien taivutus
III Supistumavartaloiset substantiivit: sijamuotojen tunnistus ja käyttö