GIELLARIGGUDAHTTIN

Ándde sohka
Ándde sohka-materiálain sáhttá oahpahallat jurddakárttaid vuođul fuolkevuohtasániid. Váttis sánit lea jorgaluvvon suomagillii. Dát materiála lea dahkkojuvvon bihttáspeallovuđđui.
Ándde sohka

Vahkubeaivvit ja jándoráiggit
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit-materiála gieđahallá govaiguin ja govvosiiguin vahkubeivviid ja jándoráiggiid. Njálmmálaš bargguid sáhttá geavahit ságastallama vuođđun.
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit

Almmiguovllut
Almmiguovllut-materiálain sáhttá hárjehallat almmiguovlluid bihttáspealuiguin. Amas sánit leat jorgaluvvon suomagillii. Materiála heive geavahuvvot 3. luohká rájes. Erenoamáš bures dat heive geavahuvvot ovdal eanandieđu oahppadiimmuid, go fáddán lea kárta ja almmiguovllut.
Almmiguovllut

Jagiáiggit ja mánotbajit
Jagiáiggit ja mánotbajit-materiálas oahpahuvvojit jagiáiggit ja mánotbajit miellagiddevaš vugiin máŋggalágan govaiguin. Dat heive geavahuvvot juo álgooahpahusas, go oahppi máhttá lohkat. Materiálas leat mielde njálmmálaš bargobihtát, maid vuođul sáhttá ságastallat.
Jagiáiggit ja mánotbajit

Synonymat
Synonymabargguiguin sáhttá oahpahallat synonymaid sihke sániid nuortasuopmaniid ja oarjesuopmaniid mielde. Barggut heivejit maid oahppiide, geat lohket sámegiela vieris giellan. Synonymat ja eará sánit leat jorgaluvvon maid suoma- ja dárogillii..

Synonymat

Lásse, Áilu ja mun
Lásse, Áilu ja mun-bargguide gullet máŋggalágan teakstabarggut, main galgá ovdamearkka dihte válljet tekstii heivvolaš badječállosa, gávdnat sániide synonymaid sihke dievasmahttit cealkagiidda heivvolaš sániid.
Amas sánit leat čilgejuvvon sámegillii dahje jorgaluvvon suomagillii ja dárogillii. Amas sániide addojuvvojit maid synonymat. Ulbmil lea viiddidit ja riggudahttit oahppiid sátneráju ja giela.
Bargobihtáid teakstan geavahuvvo Lásse, Áilu ja mun-girjji teaksta. Dat muitala Lásse birra, guhte čállá máinnasgirjji Áillu birra.

Lásse, Áilu ja mun-barggut leat oaivvilduvvon eatnigielagiidda ja geavahuvvot vuolleskuvlla 5. luohká rájes bajás.
Lásse, Áilu ja mun 1
Lásse, Áilu ja mun 2
Lásse, Áilu ja mun 3