e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi
Banner
Mobiilitehtäviä voi tehdä tableteilla, älypuhelimilla ja tietokoneilla. Uusia mobiilisisältöjä tulee koko ajan lisää.

Uusimmat mobiilimateriaalit:
Viikonpäivät ja vuorokaudenajat-käsittelee kuvien ja grafiikan avulla viikonpäiviä ja vuorokaudenaikoja. Suullisia tehtäviä voi käyttää myös keskustelujen pohjana.
Viikonpäivät ja vuorokaudenajat

Vuodenajat ja kuukaudet
Lukumäärän ilmaiseminen
Järjestysluvut
Värit ja muodot
Aakkosjärjestys
Ilmansuunnat

Mobiilitehtävien etusivulle pääsee tästä. Tälle sivulle on koottu kaikki mobiilisisällöt aihepiireittäin.

Mobiilitehtävien demoihin pääsee tästä.

eAapinen, eKielioppi ja eKieli-sisältöjä voi tehdä ainoastaan tietokoneella. Ne vaativat toimiakseen Flash Player-ohjelman. Flash-tekniikalla tehtyjä sisältöjä ei enää päivitetä.

eAapisen ohjelmilla opiskellaan lukemisen ja kirjoittamisen alkeita.

eKielioppi-kielioppiohjelmilla harjoitellaan saamen kieliopin keskeisiä kohtia, kuten muun muassa nominien ja verbien taivutusta. Tässä osiossa on myös tekstejä, joiden avulla voi harjoitella tekstinymmärtämistä.

eKieli-osio pitää sisällään tehtäviä, jotka eivät kuulu eAapiseen tai eKielioppiin. Näiden tehtävien tavoitteena on sanavaraston kartuttaminen ja kielen rikastuttaminen.