e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi Enontekiö Inari
Banner
Banner
Oppimisympäristö e-girji.net on avattu kaikkien käyttöön huolimatta julkisen rahoituksen puuttumisesta. Vietetäänhän tänä vuonna YK:n kansainvälistä alkuperäkansojen kielten vuotta.

Uusimmat mobiilimateriaalit:
Lukemisen opetuksen kaikki osiot ovat nyt valmiit. Jokaisessa osiossa on runsaasti esimerkkejä ja tehtäviä. Esimerkit luetaan Ylätenon-Karasjoen murteella. Digitaaliset materiaalit sopivat kaikille, jotka opiskelevat pohjoissaamea.
Lukemisen opetus 1
Lukemisen opetus 2
Lukemisen opetus 3
Lukemisen opetus 4

Palapelien avulla voi opiskella hauskalla tavalla lintulaudan lintuja. Jokaisesta linnusta on ajatuskartta kuvineen ja teksteineen. Ensin opiskellaan ajatuskartassa olevat asiat, sitten tehdään palapeli.
Palapeli lintulaudan linnuista

Muistipelillä opiskellaan myös lintulaudan lintuja. Muistipelissá on samat linnut kuin palapeleissä.
Muistipeli lintulaudan linnuista

Mobiilitehtävien etusivulle pääsee tästä. Tälle sivulle on koottu kaikki mobiilisisällöt aihepiireittäin.

eAapinen, eKielioppi ja eKieli-sisältöjä voi tehdä ainoastaan tietokoneella. Ne vaativat toimiakseen Flash Player-ohjelman. Flash-tekniikalla tehtyjä sisältöjä ei enää päivitetä.

eAapisen ohjelmilla opiskellaan lukemisen ja kirjoittamisen alkeita.

eKielioppi-kielioppiohjelmilla harjoitellaan saamen kieliopin keskeisiä kohtia, kuten muun muassa nominien ja verbien taivutusta. Tässä osiossa on myös tekstejä, joiden avulla voi harjoitella tekstinymmärtämistä.

eKieli-osio pitää sisällään tehtäviä, jotka eivät kuulu eAapiseen tai eKielioppiin. Näiden tehtävien tavoitteena on sanavaraston kartuttaminen ja kielen rikastuttaminen.