e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi
Banner
Mobiilabargguid sáhttá bargat tableahtaiguin, telefovnnaiguin ja maid dihtoriiguin. Ođđa mobiilasisdoalut bohtet oppa áigge lasi.

Ođđaseamos mobiilamateriálat:
Kásusat 1-materiála gieđahallá kásusiid dovdama ja geavahusa. Juohke kásusa geavahusas lea čielggadus. Kásusiid (= sadjehámit) geavahusas leat ollu ovdamearkkat. Materiálai gullet guokte digitála iskosa. Materiála heive geavahuvvot vuolleskuvlla bajimuš luohkáid rájes. Kásusat 1 gieđahallá bárrastávval substantiivvaid.
Kásusat 1

Bárrastávval substantiivvat
Ándde sohka
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit
Jagiáiggit ja mánotbajit
Ivnnit ja govvosat
Alfabehtaortnet
Almmiguovllut

Mobiilabargguid ovdasiidui beassá dás.

Mobiilabargguid demoide beassá dás.

Flash-teknihkain dahkkojuvvon eÁppes-, eGiellaoahppa- ja eGiella-materiálaide beasat siiddu gurotravddas. Daid sáhttá bargat dušše dihtoriiguin. Dáinna teknihkain dahkkojuvvon materiálat eai šat almmustuva.

eÁppes lea digitála áppes, mii álgá bustávaid ja jietnadagaid vuđolaš oahpaheames ja ovdána sániid ja cealkagiid lohkamii ja čállimii.

eGiellaoahppa lea davvisámegiela giellaoahppa, mii sisttisdoallá bargobihtáid, oahpahustávvaliid ja digitála iskosiid. Seamma sajis leat maid teavsttat, maiguin sáhttá riggudahttit giela.

eGielas leat govvasátnegirjjit, muitinspealut ja bihttáspealut lottiid, ealliid, divrriid, guliid, muoraid, murjjiid, šattuid sihke eatnamiid ja čáziid namahusaid birra.