LUKEMISEN ALKUOPETUS

Kirjainmuistipelit
Muistipeleillä oppilas tutustuu kirjaimiin. Muistipelejä voi käyttää myös koko opetusryhmän kanssa. Kun kaikki parit ovat löytyneet, niin kirjainkortit jäävät näkyville. Opettaja voi vielä kerrata kirjaimia oppilaiden kanssa. Muistipelin toimivuuden varmistamiseksi tulee kirjainkorttiin liitetyn sanan hävitä näytöltä, ennen kuin painaa uutta kirjainkorttia.
Kirjaimet 1

Kirjaimet 2
Kirjaimet 3
Kirjaimet 4

Kirjainpalapelit
Palapeleillä voi harjoitella pohjoissaamen kirjaimia hauskalla tavalla. Jokainen osio sisältää kuusi kirjainaiheista palapeliä. Palapelin vaikeusasteen voi valita. Kun on koonnut palapelin, voi kuunnella, kuinka sanat lausutaan.
Kirjaimet 1: a, á, r, i, m ja u
Kirjaimet 2: e, l, š, s, o ja n
Kirjaimet 3: b, d, g, c, č ja j
Kirjaimet 4: h, f, v, k, p ja t
Kirjaimet 5: đ, ŧ, ŋ, z ja ž

Lukemisen alkeet
Lukemisen alkeet-materiaalissa tutustutaan pohjoissaamen kirjaimiin ja äänteisiin. Sanat luetaan Kaarasjoen-Ylä-Tenon murteella.
Lukemisen alkeet-materiaali sopii kaikille, jotka opettelevat lukemaan pohjoissaameksi tai jotka haluavat oppia pohjoissaamen äänteiden lausumista.

Lukemisen alkeet

Lukemisen opettaminen
Jokaisessa osiossa on runsaasti esimerkkejä ja tehtäviä. Esimerkit luetaan Ylätenon- Karasjoen murteella. Materiaalit sopivat kaikille, jotka opiskelevat pohjoissaamea. B-tehtävissä kootaan kirjaimista ja tavuista sanoja.
Lukemisen alkuopetus 1:
Vokaalit a, á, e, i, o ja u
Lukemisen alkuopetus 2: Kirjaimet l, m, n, nj, r, s ja š
Lukemisen alkuopetus 2B: Sanan kokoaminen kirjaimista ja tavuista
Lukemisen alkuopetus 3: Kirjaimet b, d, g, c, č ja j
Lukemisen alkuopetus 3B: Sanan kokoaminen kirjaimista ja tavuista
Lukemisen alkuopetus 4: Kirjaimet f, h, v, k, p ja t
Lisäksi myös kirjaimet đ, ŋ, ŧ, z ja ž, jotka esiintyvät vain sanan sisällä.

Lukemisen alkuopetus 4B: Sanan kokoaminen kirjaimista ja tavuista

Lauseiden kokoaminen
Näissä tehtävissä kootaan sanoista lauseita. Joissakin tehtävissä voi olla ylimääräinen sana, joka jätetään loppuun.
Lauseiden kokoaminen