KIELEN RIKASTUTTAMINEN

Muistipelit

title=

Muistipeli väreistä: Minkä värinen auto on?
Muistipeli värien attribuuttimuodoista: Minkä värinen auto kuvassa on?
Muistipeli numeroista 1-9: Kuinka monta palloa sinulla on?
Muistipeli luvuista 10-18, raha: Paljonko tämä maksaa?
Muistipeli kellonajoista 1: Kuinka paljon kello on?
Muistipeli kellonajoista 2: Kuinka paljon kello on?
Muistipeli kellonajoista 3: Moneltako sinä tulit?
Muistipeli postpositioista: Missä pallo on?

Värit, muodot ja luvut
Palapeleillä voi opiskella värejä, muotoja ja lukuja hauskalla tavalla. Materiaali sopii hyvin myös vieraana kielenä saamea opiskeleville.
Värit ja muodot

Luvut
Järjestysluvut

Ándde sohka
Antin suku-materiaalissa opitaan sukulaisuussanoja selkeiden ajatuskarttojen avulla. Vaikeat sanat on käännetty suomeksi. Materiaali on tehty palapelipohjaan.
Antin suku

Viikonpäivät ja vuorokaudenajat
Viikonpäivät ja vuorokaudenajat-käsittelee kuvien ja kuvaajien avulla viikonpäiviä ja vuorokaudenaikoja. Suullisia tehtäviä voi käyttää myös keskustelujen pohjana.
Viikonpäivät ja vuorokaudenajat

Ilmansuunnat
Ilmansuunnat-materiaalilla harjoitellaan ilmansuuntia palapelin avulla. Vaikeat sanat on käännetty suomeksi. Materiaali sopii 3. luokasta alkaen. Erityisen hyvin materiaali sopii käytettäväksi ennen maantiedon tunteja, kun käsitellään karttaa ja ilmansuuntia.
Ilmansuunnat

Vuodenajat ja kuukaudet
Vuodenajat ja kuukaudet-materiaali esittelee ja havainnollistaa vuodenaikoja ja kuukausia kuvien ja grafiikan avulla. Se sopii käytettäväksi jo alkuopetuksessa. Materiaali sisältää suullisia tehtäviä, joita voi käyttää koko opetusryhhmän kanssa tai parityöskentelyssä.
Vuodenajat ja kuukaudet

Sadut
Kansansadut on kirjoitettu vanhojen kansantarinoiden pohjalta. Sadut sopivat myös heikommin saamea osaaville, sillä satuihin on liitetty sanaluettelo sekä sana- ja kuvalinkkejä. Joka sivun lopussa on tehtäviä.
Sadut

Jotkut saduista on tehty palapelipohjaan. Lue tai kuuntele satua ja tee sitten palapeli.
Miksi hämähäkki piilottelee?

Lásse, Áilu ja mun
Lásse, Áilu ja mun-tehtävävät ovat monipuolisia. Tehtävissä pitää mm. valita sopiva otsikko, löytää sanoille synonyymit ja täydentää lauseita. Vaikeat sanat on selitetty saameksi tai/ja käännetty suomeksi ja norjaksi. Sanoille annetaan myös synonyymit. Tehtävät perustuvat Lásse, Áilu ja mun-kirjan teksteihin. Kirja kertoo Lasse-pojasta, joka kirjoittaa satukirjaa Áilusta. Lásse, Áilu ja mun-tehtävät on tarkoitettu äidinkielisille 5. luokasta alkaen sekä oppilaille, joiden kielitaito on kehittynyt jo pitemmälle.
Lásse, Áilu ja mun 1
Lásse, Áilu ja mun 2
Lásse, Áilu ja mun 3

Synonyymit
Synonyymitehtävillä voi opetella synonyymejä sekä sanojen murre-eroja itä- ja länsimurteiden välillä.
Synonyymit

Luontokirja
Luontokirjan sisällöt käsittelevät mm. kasveja, eläimiä sekä biologian käsitteitä. Sisällöt on tehty muistipeli-, palapeli- ja ekirjapohjaan.

Linnut
Palapeli: lintulaudan lintuja
Muistipeli: lintulaudan lintuja

Kasvikirja
Kasvikirja on tehty palapeli- ja ekirjapohjaan. Palapeleillä tutustutaan kasveihin. Ekirja sisältää opetusosioita ja kuvia. Saamenkieliset kasvien nimet on otettu Samuli Aikion Šaddonamahusat-kirjasta. Kasvien nimet on annettu myös latinaksi, suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi.
Palapeli: piha- ja niittykasvit
Ekirja: piha- ja niittykasvit
Palapeli: rantakasvit
Ekirja: rantakasvit
Palapeli: kangasmaiden kasvit

Ekirja: kangasmaiden kasvit
Palapeli: tunturien kasvit
Ekirja: tuntureiden kasvit

Luetun ymmärtäminen

Luetun ymmärtämisen tehtävät pohjautuvat satuun tai muuhun tekstiin. Tehtävissä pitää selittää sanoja, löytää synonyymejä ja valita tekstille sopiva otsikko. Teksteihin on sanaluettelot. Materiaalin lopussa on kaksi digitaalista koettta.
Luetunymmärtäminen 1 perustuu englantilaiseen satuun pikkulinnusta.
Luetun ymmärtäminen 1

Kuuntelu
A-materiaaleissa on monivalintatehtäviä. Materiaalit sisältävät sanaluetteloja.
Kuuntelu1: evakkomuistoja
Rauna muistelee


B-materiaaleissa ei ole monivalintatehtäviä. Materiaalit sisältävät sanaluetteloja.
Kuuntelu 2: evakkomuistoja
Piera K. Guttorm muistelee