BIHTTÁSPEALUT

Bustávvabihttáspealut
Bihttáspealuiguin sáhttá oahpahallat bustávaid suohttasis vugiin. Juohke oasis leat guhtta bustáva. Vuos galgá čohkket gova, dasto oažžu guldalit guđege bustávain álgi sániid. Bihttáspealu váttisvuođa sáhttá válljet.
Bustávat 1: a, á, r, i, m ja u
Bustávat 2: e, l, o, s, n ja š
Bustávat 3: b, d, g, c, č ja j
Bustávat 4: h, f, v, k, p ja t
Bustávat 5: đ, ŧ, ŋ, z ja ž

Alfabehtaortnet

Árgabeaivve giella
Logut
Ortnetlogut
Ivnnit ja govvosat
Jagiáiggit ja mánotbajit
Vahkubeaivvit ja jándoráiggit
Sohkanamahusat
Almmiguovllut

Máidnasat
Manin heavdni čiehkádallá
Áile ja Ámmon 1: Ealliustibat
Áile ja Ámmon 2: Giđđa

Luondu ja eallit
Šibitdálu eallit
Boraspiret
Ealgaeallit
Neahteeallit
Oarri ja 5 eará ealli
Cuoppu ja 5 eará ealli
Loddelávddi lottit
Šilljo- ja gieddešattut
Lákta sajiid šattut
Guolbaniid šattut
Duoddariid šattut

Bihttáspealut bustávain ja jietnadagain
Bihttáspealuiguin buktojuvvo ovdan davvisámegiela jietnadatoahppa. Bihttáspealuin leat valjis sánit ja cealkagat, maid lea vejolaš guldalit.
Oassi 1: a, á, r, i, m, u
Oassi 2: e, l, o, s, n, š
Oassi 3: b, d, g, f, j, nj
Oassi 4: h, c, č, k, p, t
Oassi 5: đ, ŋ, ŧ, z, ž, hm-hn-hr, dj-lj-nj (Dát jietnadagat leat dušše sániid siste.)
Oassi 6: diftoŋggat : ea, ie, oa, uo

Giellaoahppa
Bihttáspealuiguin sáhttá suohttasis vugiin oahpásmuvvat giellaoahpa fáttáide.
Sátneluohkát
Nomenat
Adjektiivvat
Pronomenat
Vearbbat
Cealkkaoahppa