e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
Banner
Banner
© e-girji.net 2011


Govvasátnegirjjis oahpat Sámi lottiid birra.
Muitinpealut leat dahkkon seamma lottiin.
Bihttáspealuin oahpat Sámi šattuid.
Go boađát bihttáspealuid álgosiidui, vállje nummira 2, juos hálidat bargat bargguid iešguhtege šattu birra.

Čuovvovaš olbmot leat addán nuvttá govaid geavahuvvot govvasátnegirjjis ja muitinspealuin. Sidjiide das ollu giitosat!

Timo Ylhäinen: Asentopaikka.fi
Roger Olander: Lintukuva.net
Mikko Pärssinen: Lintuyhdistys Kuikka, Pohjois-Savo

Stuorámus ávkki oaččut, go vuos hárjehalat sániid govvsátnegirjjis ja dasto spealat muitinspealu seamma sániiguin.

Vállje gurotbealde, hálidatgo dutkat govvasátnegirjji, speallat muitinspealuid vai čohkket bihttáspealuid.

Olles govvasátnegirji 1, govvasátnegirji 2, muitinspealut ja bihttáspealut šattuin leat liŋkkas eGiella.

Skuvllat sáhttet diŋgot liseanssa e-girji@e-girji.net.
Eará geavaheaddjit sáhttet oastit liseanssa liŋkkas Geavahanrievtti oastin.


© e-girji.net 2011