e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
På webbsida e-girji.net kan du öva dig i det samiska språket självständigt med hjälp av mångsidiga undervisningsprogram. Undervisningsprogrammen kan också användas i grupp under lärarens ledning. Undervisningsprogrammen lämpar sig väl även för specialundervisning.

Med programmen i eABC-bok studerar man läsandets och skrivandets grunder. De utgår från ljud-bokstavsmotsvarigheten. Efter studierna i ljud och bokstäver går man vidare till att kombinera ljuden till stavelser, ord och meningar. Elevens roll i studierna är aktiv. Denne hamnar att på basen av det hörda identifiera bokstäver, stavelser och ord och kombinera dessa.

Med programmen i eGrammatik studerar eleven de centrala delarna av det samiska språkets grammatik, såsom bl.a. böjning av nomen och verb.

Du kan köpa användarättigheter för eABC-bok och eGrammatik här.

© e-girji.net 2017