e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
e-girji.net er nettportal for selvstendig opplæring av samisk med varierende undervisningsopplegg. Undervisningsoppleggene kan benyttes også av en hel studiegruppe under veiledning av lærer. Oppleggene egner seg også godt til spesialundervisning.

Med oppleggene for eABC-bok lærer man begynnelsesgrunnene i lesing og skriving. De starter med at hver språklyd har en motsvarighet i bokstav. Etter at man har lært språklyd og bokstaver går man videre til å sette språklyder sammen til stavelser, ord og setninger. Eleven har en aktiv rolle i læringen og skal kjenne igjen bokstaver, stavelser og ord og sette dem sammen.

Med grammatikkopplegget eGrammatikk trener man sentrale punkter i samisk grammatikk, så som bøyning av nomen og verb.

Kjøp brukerrett for eABC-boken og eGrammatikk HER.

© e-girji.net 2017