Etusivulle pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
Banner
Skriftunderlagets uppgifter besvaras med att skriva den rätta lösningen. Bilder eller ljudfiler kan vara bifogade till frågan och svaret. PDF och mp3 filer kan vara tillfogade uppgifterna.
Undervisningsprogrammen behöver programmet Flash Player för att funka.
Du kan ladda ner den här.

Undervisningsprogrammen kan innehålla pdf –filer, mp3 –ljudfiler och videor.
Du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna pdf –filerna. Bl.a. Windows Media Player, RealPlayeroch Quicktime lämpar sig för att öppna video- och mp3-filerna.

Du behöver hörlurar eller högtalare, för de flesta undervisningsprogrammen innehåller ljudfiler.
PRÖVA DEMOPROGRAMMET
monivalintapohja-kuva-2monivalintapohja-kuva-1