DEMO: Sátneluohkát
Sátneluohkát 1
- Substantiivvat, adjektiivvat, numerálat ja vearbbat