Ovdaskuvla

Láidestat lohkamii

Láidestat lohkamii-lohkanoahpahus doallá sisttis buot bustávaid ja jietnadagaid. Juohke bustávas leat addon valjis ovdamearkkat. Ovdal bargguide sirdašuvvama lea siidu, mas sáhttá hárjehallat bustávaid ja gullat, mo dat jietnaduvvojit. Vuosttas bargguin galgá gullat jietnadagaid riekta, nuppiin bargguin galgá gullat, mainna jietnadagain sánit álget. Sánit lohkkojit Badje-Deanu-Kárášjoga suopmana mielde.
Láidestat lohkamii-lohkanoahpahus heive buohkaide, guđet oahpahallet lohkat davvisámegiela.

Láidestat lohkamii

Bihttáspealut bustávain

Bihttáspealuiguin sáhttá oahpahallat bustávaid suohttasis vugiin. Juohke oasis leat guhtta bustáva. Vuos galgá čohkket gova, dasto oažžu guldalit guđege bustávain álgi sániid. Bihttáspealu váttisvuođa sáhttá válljet.
Bustávat 1: a, á, r, i, m ja u
Bustávat 2: e, l, š, s, o ja n
Bustávat 3: b, d, g, c, č ja j
Bustávat 4: h, f, v, k, p ja t
Bustávat 5: đ, ŧ, ŋ, z ja ž

Muitinspealut

Muitinspealuiguin oahpahuvvojit árgabeaivve frásat ja ságastallamat suohttasis vugiin. Muitinspealu bajábealde lea gažaldat ja vástádus, maid sáhttá maid guldalit, omd. Man ivdnái biila lea? Vástádussan lea Biila lea ...
Oahppi álgá dasto ohcat ivdnebáraid (ruoksat, alit, fiskat jna.)


Muitinspeallu ivnniid birra: Man ivdnái biila lea?

Muitinspeallu ivnniid birra: Man ivdnásaš biila lea govas?

Muitinspeallu nummiriid birra: Galle spáppa dus leat?

Muitinspeallu, logut 10-18, ruhta: Man ollu dát máksá?

Muitinspeallu diimmu birra: Man ollu diibmu lea?

Muitinspeallu diimmu birra: Man ollu diibmu lea?

Muitinspeallu diimmu birra: Galle áigge don bohtet?

Muitinspeallu postposišuvnnaid birra: Gos spábba lea?