e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
Digitála materiálat leat rahpasat buohkaide guovvamánu áigge. Daid geavaheapme ii gáibit dovddaldagaid.

Mobiilabargguid sáhttá bargat tableahtaiguin, telefovnnaiguin ja maid dihtoriiguin. Ođđa mobiilasisdoalut bohtet oppa áigge lasi. Mobiilabargguide beasat dás.

Ođđaseamos mobiilabarggut:
Synonymabargguiguin sáhttá oahpahallat synonymaid sihke sániid nuortasuopmaniid ja oarjesuopmaniid mielde. Barggut heivejit maid oahppiide, geat lohket sámegiela vieris giellan. Synonymat ja eará sánit leat jorgaluvvon maid suoma- ja dárogillii.
Synonymat

Vearbabargguiguin sáhttá oahpahallat vearbbaid preseanssa ja imperfeavtta. Vearbabarggut dollet sisttiset oahpahusteavsttaid, sojahanminstariid, hárjehusaid ja iskosiid.
Bárrastávval vearbbat
Bárahisstávval vearbbat
Geassásanvearbbat

Muitinspealut
Sátneluohkát
Earálágan cealkagat, cealkagiid lađastallan

Flash-teknihkain dahkkojuvvon eÁppes-, eGiellaohppa- ja eGiella-bargguide beasat siiddu gurotravddas. Daid sáhttá bargat dušše dihtoriiguin.

eÁppes lea digitála áppes, mii álgá bustávaid ja jietnadagaid vuđolaš oahpaheames ja ovdána sániid ja cealkagiid lohkamii ja čállimii.

eGiellaoahppa lea davvisámegiela giellaoahppa, mii sisttisdoallá bargobihtáid, oahpahustávvaliid ja digitála iskosiid. eGiellaoahppa sisttisdoallá sámegiela giellaoahpa guovddáš áššiid.

eGielas leat govvasátnegirjjit, muitinspealut ja bihttáspealut lottiid, ealliid, divrriid, guliid, muoraid, murjjiid, šattuid sihke eatnamiid ja čáziid namahusaid birra.